Video tập đoàn

Truyền Hình Thái Nguyên đưa tin Lễ ký kết hợp tác Hừng Đông Group với Khoa Quốc Tế ĐH Thái Nguyên