Tiến độ dự án Danko City Thái Nguyên – Ngày 10/9/2021