Tiến độ dự án Danko City Thái Nguyên – Ngày 29/7/2021