Tiến độ dự án Danko City Thái Nguyên – Ngày 1/8/2020