Tiến độ dự án Danko City Thái Nguyên – Ngày 17/6/2021